Mặt Trăng Vuông Góc Với La Hầu

Mặt Trăng Vuông Góc Với La Hầu

Tử Vi Của Bạn Có Mặt Trăng Vuông Góc Với La Hầu Nói Lên Điều Gì

Trong tử vi của bạn, Mặt trăng vuông góc với Trục La Kế. Theo truyền thống, đây thường là một góc hợp xấu; tuy nhiên, trong trường hợp này, Mặt trăng có ảnh hưởng độc đáo đến nghề nghiệp của bạn. Một cách nghĩ đã có từ lâu đời về góc hợp này là hành tinh đang ở trạng thái uốn cong. Khoảnh khắc trong chu kỳ la kế khi một điều gì đó sắp sửa thay đổi. Vì vậy về mặt định mệnh, Mặt trăng đưa ra thách thức đòi hỏi có sự đan xen vào con đường sự nghiệp của bạn một cách có ý thức.

Về Mặt Nghề Nghiệp

Điều này cho thấy rằng một trong những thách thức chính đối với nghề nghiệp của bạn là cảm thấy an toàn. Và bạn tìm kiếm sự an toàn trong công việc của mình. Chỉ để thấy rằng điều đó là tạm thời. Vì vậy, góc hợp này đặt ra câu hỏi. “Làm thế nào để tôi tìm thấy sự an toàn trong quá trình chuyển đổi bản chất của công việc?”. Cuối cùng. Đó là sự gắn bó với nghề nghiệp của bạn và điều làm bạn thỏa mãn là mang lại sự an toàn. Chứ không phải là nơi làm việc bên ngoài hay công việc thực sự.

Sự Phát Triển Và Thay Đổi Trong Nghề Nghiệp

Phát triển và thay đổi là những điều có sẵn trong nghề nghiệp của bạn. Bạn có thể cảm thấy điều này gây bất ổn cho bạn. Tuy nhiên, nó thực sự là một khía cạnh nghề nghiệp giúp bạn khám phá ra vị trí thực sự của mình. Thông qua việc thay đổi quan điểm công việc. Bạn sẽ tìm thấy sự an toàn trong cảm xúc của mình. Và điều quan trọng đối với bạn. Vì vậy, quan trọng là phải suy nghĩ về việc liệu dòng công việc cụ thể của bạn có đang mang lại sự an toàn. Mà bạn thực sự cần hay bạn đã bị mắc kẹt trong công việc?. Nghề nghiệp của bạn luôn cho thấy bạn có động lực tìm kiếm sự bảo đảm. An toàn và cảm giác được trở về nhà.

Vì vậy, cần phải hiểu được sự pha trộn của các yếu tố mang lại sự bảo đảm. An toàn thông qua việc làm của bạn. Bắt kịp nhu cầu của người khác. Vì những điều này có thể dẫn bạn đến con đường làm giảm giá trị nghề nghiệp của bạn.

Add Comment